Odpłatne przegrania programów

TVP3 Warszawa umożliwia odpłatne kopiowanie materiałów filmowych z archiwum osobom fizycznym, indywidualnym, instytucjom i firmom.

Wydział Dokumentacji Programowej i Udostępniania Zbiorów TVP3 Warszawa:

Kontakt z Widzem;
Informacja o naszym programie i udostępnienia audycji podmiotom zewnętrznym do użytku prywatnego;
tel.: 22 547 43 36 lub 507 0 507
adresy mailowe: kontakt.waw.@tvp.pl i gorocalinia@tvp.pl

Archiwum :
informacja o naszych zbiorach programowych; udostępnianie audycji lub ich fragmentów dla potrzeb emisji i postprodukcji w Spółce jak również komercyjne udostępnianie dla podmiotów zewnętrznych;
tel. 22 547 79 75 i 547 71 24
adres mailowy: archiwum.tvpwarszawa@tvp.pl

Sprawozdawczość emisyjna:
Starszy Specjalista Bożena Cyran
Tel. 22 547 30 02