Konferencja otwarcia odbędzie się 20 maja o godzienie 19:30 w Sali Balowej oraz Sali Bilardowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, przy Krakowskim Przedmieściu 32 w Warszawie.

Youth for Business to prestiżowy projekt studencki o charakterze konferencji naukowej oraz wymiany akademickiej. Najlepsi studenci z Warszawy oraz Pekinu wybierani są w dwuetapowym procesie rekrutacyjnym.

Celem wydarzenia jest stworzenie platformy do wymiany poglądów między środowiskiem biznesowym a akademickim. Dialog między reprezentantami polsko-chińskiego środowiska naukowego oraz biznesowego, możliwy jest dzięki dwóm tygodniowym konferencjom, które odbędą się w Warszawie między 20 a 28 maja 2015 roku oraz w Pekinie między 13 a 20 października 2015 roku.

Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business przyczynia się do promowania mobilności oraz przedsiębiorczości wśród młodych profesjonalistów. Kwestie prawne, gospodarcze oraz kulturalne omawiane w trakcie Forum, mają szanse oddziaływać na rozwój relacji pomiędzy Polską a Chinami. Innowacyjność projektu oraz jego unikalna formuła sprawiają, że owocuje on trwałą i efektywną współpracą międzynarodową.

Tegoroczna edycja Forum organizowana jest pod wielkim patronatem Parlamentu Europejskiego oraz honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Ministerstwa Finansów, Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Europejskiej Akademii Dyplomacji, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej.