W dniach 24–25 października 2015 r. w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa KOBIETY EUROPY EPOK DAWNYCH – ŹRÓDŁA I PERSPEKTYWY organizowana przez Instytut Germanistyki UW oraz Instytut Romanistyki UW oraz Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Badania nad kulturą dawną”. Konferencja inauguruje cykl spotkań Kobiety Europy epok dawnych (średniowiecze – XVIII w.) poświęconych kobietom żyjącym w Europie na przestrzeni kilku wieków.

Celem projektu jest refleksja nad zapowiedzianą problematyką w interdyscyplinarnym gronie.

Udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 80 specjalistek i specjalistów z kilkunastu wiodących ośrodków badawczych. Na złożoność i wieloaspektowość zjawiska wskazywać może różnorodność tematów, wokół których toczyć się będą dyskusje: „Niepospolite”, „Wokół małżeństwa”, „Damy listy piszą”, „Między cnotą a niezależnością”, „Dziedzicząc w osamotnieniu”, „Kobiecym piórem”, „Ku zbawieniu”, „W kręgu władzy”, „Ponad płcią i ciałem”, „Gusta modelując”, „Nierządnice i rozpustnice”, „W miłosnym kręgu”, „W pędzel uzbrojone”, „Krytyki się nie boi?”, „Wokół śmierci”, „Wizualność estetyki”, Życiem napisane”, „Słowem opiewane”, „Portrety literackie”, „Podług prawa i opinii”, „Na granicy światów”, „Wyzwania i perspektywy”, „Sukcesorki Eskulapa”, „Męskim okiem”. Wykłady inauguracyjne wygłoszą prof. Monika Płatek z Wydziału Prawa i Administracji UW oraz prof. Robert Małecki z Instytutu Germanistyki UW.

W rezultacie konferencja stanowić będzie ważny przyczynek do badań na temat historii kobiet epok danych, jak też poszerzy wiedzę o nas samych i dzisiejszym świecie.