TVP3 Warszawa swoim patronatem medialnym obejmuje najważniejsze wydarzenia odbywające się na terenie Warszawy i Mazowsza. Współpracujemy przy projektach kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i sportowych.

Prawidłowo złożony wniosek o patronat musi zawierać:

- oficjalne pismo zaadresowane do Dyrektora TVP3 Warszawa
- załącznik z podstawowymi informacjami o projekcie (do pobrania)

Komplet dokumentów należy wysłać nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem wydarzenia na adres e-mail:

jacek.lukaszewski@tvp.pl

lub pocztą na adres:

TVP3 Warszawa
Biuro Marketingu
ul. Jasna 14/16,
00-054 Warszawa
z dopiskiem: „Patronat medialny”.


Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski zawierające komplet dokumentów. Czas rozpatrywania wniosków do 10 dni roboczych.

Więcej informacji udziela:
Jacek Łukaszewski
tel: 22 547 68 62
e-mail: jacek.lukaszewski@tvp.pl