Radni Otwocka przyjęli wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Powodem jest niewykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za uchwałą głosowało czternastu z dwudziestu jeden radnych.