Ekonomia społeczna to szansa na skuteczne rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności. Jak działa na Mazowszu? O tym w reportażu „Bierzemy sprawy w swoje ręce”. Pokażemy wyróżnione mazowiecką marką Spółdzielnie Socjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i organizacje pozarządowe. Audycję sfinansowano ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.