Diagnozują i leczą, ale też edukują. Lekarze z Radomskiego Centrum Onkologii zapraszają na wykłady i rozmowy w ramach Akademii Onkologicznej. Z możliwości poszerzenia i oswojenia wiedzy na temat nowotworów skorzystało już kilkaset osób.