Samorządy są już gotowe do reformy edukacji - uważają: mazowiecki kurator i wojewoda. Opiniowanie uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół oraz zmiany jakie nastąpią od nowego roku szkolnego były tematem konferencji w Ciechanowie.