Mury getta, przeprowadzki, walka o przetrwanie, ból, cierpienia tragedia. To wszystko na fotografiach, które opublikowało Archiwum Państwowe w Warszawie na swoich stronach internetowych. Klisze z getta ocalały w prywatnych kolekcjach, do archiwum trafiły miedzy innymi jako dary.