Koniec z działaniem pseudospecjalistów. Wszyscy fizjoterapeuci którzy chcą się posługiwać tytułem zawodowym do końca lutego 2018 roku muszą wystąpić o prawo wykonywania zawodu. Dzięki temu pacjenci nie będą narażeni na utratę zdrowia.