Są z małej miejscowości, ale inwencją biją wszystkich na głowę. Uczennice z Osiecka zajęły pierwsze miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu. Wygrały wyjazd do Stanów Zjednoczonych na Światową Olimpiadę Kreatywności. Niestety, koszt wyjazdu muszą pokryć z własnej kieszeni. Uczennice proszą o wsparcie.