Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew Marzeny K., w którym żądała od miasta odszkodowania w wysokości prawie 10 milionów złotych za sprzedane lokalne przy ulicy Brackiej 23. Była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości przejęła kamienicę w drodze reprywatyzacji, odkupując roszczenia do sprzedanych lokali.