Narodowe Muzeum Techniki może stać się faktem. Umowa w tej sprawie została już podpisana przez Ministra Kultury. Jutro ma ją sygnować także Prezydent Warszawy. Tymczasem atmosfera wokół przekazania eksponatów nowej placówce jest nadal bardzo gorąca. Naczelna Organizacja Techniczna chce nadal pozostać częścią Muzeum Techniki. W dobra wolę NOTu nie wieżą byli już pracownicy Muzeum.