Ćwiczenia na poligonie, dofinansowanie do prawa jazdy i zakupu mundurów, ale też pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do armii zawodowej. To wszystko w ramach pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych, które prowadzą piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Ministerstwo Obrony wsparło 57 szkół w całym kraju. Wśród nich są dwie z regionu radomskiego.