Czy w Warszawie będą dwa teatry żydowskie? Według naszych informacji może się tak zdarzyć jeśli nie dojdzie do porozumienia między miastem a właścicielem terenu, na którym stał budynek Teatru Żydowskiego. Na pewno powstanie tam nowa scena. Nie wiadomo jednak, czy będzie to Teatr Żydowski imienia Estery Rachel i Idy Kamińskich.