IV wojewódzka konferencja z cyklu „Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej na Mazowszu” 11 października 2017 r, SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, budynek 6

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie zaprasza do udziału w kolejnej konferencji z cyklu „Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej na Mazowszu’, tym razem pod hasłem „Sieciowanie usług turystycznych na obszarach Mazowsza”. Tradycyjnie współorganizatorami konferencji są: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Konferencja odbywa się pod patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Uczestnikami konferencji będą rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorcy turystyki wiejskiej, doradcy, przedstawiciele samorządów, nauki i innych instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej.

Celem konferencji jest wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki na terenie województwa mazowieckiego poprzez zachęcanie do współpracy beneficjentów rynku turystyki wiejskiej w celu tworzenia produktów turystycznych na obszarach wiejskich Mazowsza. Tematem przewodnim będzie tworzenie sieciowych produktów turystycznych. Ważnym elementem konferencji będzie uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Od agroturystyki do turystyki wiejskiej”.