W Płońsku prawdopodobnie dojdzie do kompromisu w sprawie żydowskiego cmentarza. Podczas ostatniej sesji naukowej "O cmentarzach kultury żydowskiej na Mazowszu" właściciel terenu, na którym przed wojną znajdował się kirkut - zaproponował przeznaczenie części działki na Żydowskie Mauzoleum, na pozostałej części stanął by obiekt handlowo-usługowy.