Jeśli dojdzie do jego realizacji będzie to jedyne takie muzeum w Polsce. Trwają rozmowy nad utworzeniem filii Państwowego Muzeum Archeologicznego w metrze!