Ciechanowskie koszary odzyskują dawna świetność. Oddano do użytku wyremontowany budynek, w którym będzie się mieściła Piąta Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej.