"Błogosławiony wkrótce święty"- reportaż autorstwa Anny Ołdakowskiej o błogosławionym, a świat katolicki ma nadzieję, że wkrótce już kanonizowanym księdzu Jerzym Popiełuszko- kapłanie bestialsko zamordowanym w 1984 roku. W reportażu przedstawiono świadectwa osób, które go znały, dla których.. męczennik za wiarę już jest ..świętym :)