Sąsiedzi znanego warszawskiego klubu przy ulicy Foksal mówią dość dobiegającym z niego hałasom. Zwracają uwagę, że sam pawilon stanął tam bezprawnie. Inspektor Nadzoru Budowlanego zlecił rozbiórkę, ale właściciel nie zamierza się tak łatwo poddać.