Powstańcy Warszawscy nie oczekują zapłaty za swoje czyny i nie proszą o pomoc, choć bardzo jej potrzebują, zarówno materialnej jak i duchowej. Działalność właśnie rozpoczęła Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego! Potrzebuje wsparcia i rąk do pracy.