Wystarczy tylko i aż... wymienić tytuły filmów, które współtworzyła: "Zakazane piosenki", "Skarb", "Dulscy", "Smarkula", "Rozmowy kontrolowane". Towarzyszyliśmy Jej w Ostatniej Drodze. Alina Janowska. "Setka" - tak mówili o Niej Powstańczy Towarzysze Broni, bo zawsze można było na Nią liczyć. "Podróżowała za jeden uśmiech". Od nas tych uśmiechów będzie miała więcej. Zawsze.