Po wielu latach funkcjonowania w wynajmowanym pawilionie Klinika Ginekologii i Położnictwa wraca na teren Instytutu Matki i Dziecka.