Zaostrzenie kar finansowych za niestawienie się przed komisją, prawo do przymusowego doprowadzenia świadków i nawet milionowa grzywna dla czyścicieli kamienic. To tylko niektóre zmiany które PiS chce wprowadzić do ustawy o Komisji Weryfikacyjnej. W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie projektu jej nowelizacji.