Narastający bunt przeciw władzy przybrał formę pieśni Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego. Ich nazwiska i piosenki są do dziś symbolami tamtych czasów.