W Warszawie działa Centrum Wsparcia dla osób w szeroko rozumianym kryzysie psychicznym. Całodobowej pomocy przez telefon albo Internet udzielają psychologowie, pracownicy socjalni i prawnicy. Już pierwszy miesiąc funkcjonowania centrum pokazuje, że jest ono bardzo potrzebne.