Znamy wyniki 20. jubileuszowego rankingu Perspektyw. Choć pierwsze miejsce w zestawieniu ogólnopolskim zajmuje XIII LO w Szczecinie, to uwagę zwracają warszawskie licea. Na trzecim miejscu uplasowało się XIV LO im. Stanisława Staszica, a w pierwszej dziesiątce są też licea: im. Stefana Batorego, im. Władysława IV oraz im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.