Kilkuset mieszkańców regionu płockiego wzięło udział w pierwszej na Mazowszu debacie nad kształtem przyszłej konstytucji Polski. W listopadowym referendum znajdzie się około dziesięciu pytań.