Czy teren getta znajdzie się w gminnej ewidencji zabytków i będzie chroniony archelogicznie? Jest tak szansa. To między innymi inicjatywa biura stołecznego konserwatora zabytków, Muzeum Polin, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Warszawy.