Radomskie Centrum Sportu to jedyny tak duży sportowy budynek na Mazowszu bez dróg dojazdowych i parkingów. Tym bardziej dziwi, że miejscy radni wykreślili z tegorocznego budżetu 3 miliony złotych na budowę układu komunikacyjnego wokół Centrum. Czy w tej sytuacji da się w ogóle z tej hali korzystać?