Dziś mija 76. rocznica utworzenia największej armii podziemnej w okupowanej Europie. 14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej przekształcił się w AK. Z tej okazji mieszkańcy Pułtuska zebrali się przed pomnikiem "Walki i męczeństwa", aby oddać hołd i cześć żołnierzom pomordowanym i poległym w okresie II Wojny Światowej.