Przy ulicy Siennej powstanie Muzeum Getta Warszawskiego. Jego siedzibą będzie budynek dawnego Szpitala Dziecięcego który w czasie okupacji znajdował się na terenie getta. Placówka będzie ściśle współpracować z Muzeum Polin i Żydowskim Instytutem Historycznym.