Czy placówki, które nie weszły do sieci szpitali znikną z mapy Warszawy? To całkiem realne, bo umowy mają podpisane tylko do końca marca. Jeśli kontrakty nie zostaną przedłużone, tysiące pacjentów będzie musiało szukać pomocy w innych i tak już przepełnionych szpitalach.