24 wnioski o wypłatę zadośćuczynień i odszkodowań wpłynęły dotychczas do komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. O pieniądze mogą ubiegać się lokatorzy kamienic, których zwroty komisja uchyliła.

Rzecznik komisji weryfikacyjnej Oliwer Kubicki przyznaje, że 24 wnioski to niewiele. „Mamy nadzieję, że wnioski jeszcze dotrą, ponieważ poszkodowanych jest znacznie więcej” - mówi Oliwer Kubicki. Rzecznik dodaje, że wszelkie informacje wraz z wzorem wniosku są dostępne na stronie komisji weryfikacyjnej w zakładce „sprawy lokatorskie”. Lokatorzy kamienic, których reprywatyzację uchyliła komisja weryfikacyjna mogą ubiegać się o wypłatę odszkodowań oraz zadośćuczynień. „Odszkodowanie dotyczy strat materialnych, natomiast zadośćuczynienie wiąże się ze stratami niematerialnymi takimi jak stres, choroby, straty moralne” - tłumaczy Oliwer Kubicki. 

Decyzje o przyznaniu zadośćuczynień i odszkodowań podejmie komisja weryfikacyjna, natomiast zobowiązany do wypłaty środków ma być warszawski Ratusz. Na razie nie wiadomo, kiedy zapadną pierwsze decyzje komisji. „To zależy od jakości wniosków i załączników. Już wiemy, że wiele z wniosków było niepełnych i część wnioskodawców zostało wezwanych do ich uzupełnienia” - wyjaśnia rzecznik komisji weryfikacyjnej. 

Wczoraj minął termin złożenia wniosków przez lokatorów kamienic przy Nabielaka 9 i Nowogrodzkiej 6a. Dzisiaj mija termin dla mieszkańców Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Noakowskiego 16. Wnioski można przesłać pocztą i w tym wypadku decyduje data stempla pocztowego.

IAR/dad