Warszawski Uniwersytet Medyczny i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały umowę kredytową, dzięki której powstanie nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych służące szkoleniu studentów.

Profesor Mirosław Wielgoś - rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślił, że z nowoczesnego Centrum - oprócz studentów - będą mogli korzystać również lekarze w ramach szkolenia podyplomowego. Ma ono służyć dydaktyce przed i podyplomowej lekarzy i przedstawicieli innych zawodów w celu podnoszenia ich kompetencji. Pozwoli to na poprawę jakości praktycznej strony edukacji medycznej, zdobywanie doświadczenia w zakresie scenariuszy leczenia medycznego i opieki nad pacjentem. Oprócz Centrum Symulacji Medycznych zmodernizowane będą budynki Wydziału Farmaceutycznego i gmachu przy ulicy Litewskiej. Całość inwestycji to 240 milionów złotych. Europejski Bank Inwestycyjny pożycza Uniwersytetowi 100 milionów złotych. Jest to pierwsze w Polsce takie przedsięwzięcie udzielenia kredytu bez pośrednictwa organów państwowych. Europejski Bank dotychczas wspierał głównie instytucje i agendy rządowe. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Witold Słowik powiedział, że spłata kredytu jest zabezpieczona. Źródła finansowania są ujęte w planie finansowym. Kredyt jest ujęty gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. WUM jest największą polską uczelnią medyczną. Kształci około 16 procent studentów w kraju. IAR/dad