Ich budynek został zreprywatyzowany i trafił w ręce krewnych wiceprezydenta Warszawy - Witolda Pahla. Zdaniem lokatorów, kamienicę zwrócono niesłusznie i ich sprawą powinna się zająć komisja weryfikacyjna.

Nieborowska 13 to tak naprawdę fragment większego budynku, podzielonego na trzy adresy. Część kamienicy - trzynastka i piętnastka została zwrócona w 2008 roku dalekiej rodzinie wiceprezydenta Pahla. Zdaniem lokatorów - bezprawnie.