Koleje Mazowieckie coraz bliżej nowych pociągów. Przedstawiciele spółki podpisali kolejne trzy umowy, w tym umowę ws. zamówienia 55 pięcioczłonowych pojazdów. – Ten kontrakt to impuls rozwojowy dla całego województwa – podkreśla marszałek województwa Adam Struzik.

Przedstawiciele spółki podpisali trzy umowy. Pierwszą – na unijne dofinansowanie zakupu 6 pięcioczłonowych pociągów typu FLIRT w ramach RPO WM 2014-2020. Kolejne to umowy z firmą Stadler Polska Sp. z o.o -  umowę wykonawczą na 6 dofinansowanych z UE pojazdów, a także umowę przedwstępną dotyczącą zamówienia kolejnych 55 pięcioczłonowych pojazdów.
 
Zamówione pociągi będą jednoprzestrzenne, klimatyzowane, wyposażone w urządzenia informacji wizualno-dźwiękowej oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu. Pociągi będą osiągały prędkość maksymalną 160 km/h. Będą również wyposażone w wewnętrzny i zewnętrzny monitoring, platformę dla osób z niepełnosprawnościami, miejsca dla wózków inwalidzkich, dziecięcych i rowerów, toalety z obiegiem zamkniętym oraz interkom umożliwiający kontakt pasażera z maszynistą w sytuacji awaryjnej, a także defibrylatory AED.

- Trudno sobie wyobrazić rozwój Mazowsza bez przewozów kolejowych. Koleje Mazowieckie od 13 lat umożliwiają mieszkańcom dotarcie do pracy czy szkoły. Obecnie są też najnowocześniejszym przewoźnikiem regionalnym w kraju. Tak duży kontrakt to z jednej strony zwiększenie komfortu podróżowania i możliwości operacyjnych spółki. Z drugiej to impuls rozwojowy dla całego województwa. Nowoczesne pociągi będą produkowane w Siedlcach, co oznacza, m.in. stworzenie nowych miejsc pracy - tłumaczył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik

Podpisując umowę na dostawę 6 pierwszych pojazdów FLIRT, Koleje Mazowieckie kontynuują realizację podpisanej 17 stycznia br. umowy ramowej dotyczącej zakupu 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych - 61 pięcioczłonowych oraz 10 dwuczłonowych. Umowa opiewa na ponad 2,2 mld zł i będzie zrealizowana przy wsparciu środków unijnych.

dad