Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie stwierdziła nieważność decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Nieborowskiej 15.

Jak powiedział przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, decyzję tę podjęto bez podstawy prawnej. Zgodnie z artykułem 156 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wydanie decyzji bez podstawy prawnej stanowi kwalifikowaną wadę prawną i równocześnie przesłankę nieważności kontrolowanej decyzji - wyjaśnił przewodniczący.

 Dodał, że złożony w 1948 roku wniosek o przyznanie czasowego prawa własności nieruchomości, wpłynął po śmierci wnioskodawcy.

O wątpliwościach, dotyczących dokonanej w 2008 roku reprywatyzacji nieruchomości przy Nieborowskiej 15, jako pierwsze informowało stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa. Jego wiceprzewodniczący Karol Perkowski tłumaczył, że nieruchomość prawdopodobnie została zwrócona niezgodnie z obowiązującym prawem. Karol Perkowski twierdzi, że udział w reprywatyzacji kamienicy miała rodzina wiceprezydenta stolicy Witolda Pahla. - Wiceprezydenta, który wysłany został przez Platformę Obywatelską do Warszawy po to, aby posprzątać po reprywatyzacji w Warszawie, aby naprawić te patologie - mówił wiceprzewodniczący stowarzyszenia.