Ponad 100 wniosków o odszkodowania dla lokatorów zreprywatyzowanych nieruchomości warszawskich wpłynęło do Komisji weryfikacyjnej - poinformował wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta.

Jak Sebastian Kaleta tłumaczył goszcząc w radiowej Jedynce, wypłacenie odszkodowań lokatorom zreprywatyzowanych nieruchomości jest formą naprawienia ich krzywd, dlatego stołeczny Ratusz powinien cieszyć się z efektów prac komisji, a nie podważać każdą jej decyzję. 

Sebastian Kaleta podkreślał, że komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji dąży do tego, żeby tam, gdzie została mieszkańcom Warszawa wyrządzona krzywda, naprawić ją - na tyle, na ile jest to możliwe. Jego zdaniem, władze warszawskiego Ratusza mają obowiązek zapewnienia środków do wypłacania odszkodowań. 

- To miasto wydawało decyzje, które były podstawą do tego, że sytuacja życiowa mieszkańców się pogorszyła i to błędy urzędników w tych sprawach spowodowały, że ich sytuacja się zmieniła - mówił Sebastian Kaleta. 

Podkreślił przy tym, że miliony złotych, które komisja nakazuje zwracać do budżetu miasta, to są środki, z których mają być wypłacane odszkodowania. - Tych środków udało się już zebrać 5 milionów złotych - dodał Sebastian Kaleta. 

W poniedziałek komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji przyznała pierwsze odszkodowania lokatorom zreprywatyzowanych nieruchomości warszawskich przy ul. Nabielaka 9, Nowogrodzkiej 6A, Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43. Suma przyznanych odszkodowań dla pokrzywdzonych lokatorów wyniosła ponad 216 tysięcy złotych. 

IAR/PAP/dad