Nie żyje Barbara Wachowicz, historyk literatury, pisarka, reportażystka, publicystka i fotografik. W maju skończyła 81 lat. Zasłynęła jako autorka biografii wielkich Polaków, między innymi Słowackiego, Mickiewicza, Sienkiewicza, Żeromskiego, Kościuszki, ale też bohaterów Powstania Warszawskiego czy harcerzy Szarych Szeregów.

Została obdarzona tytułami "Pisarki losu polskiego" i "Ministra Patriotyzmu" - "za wyjątkowy dar przekazywania młodzieży polskiej skarbów narodowego dziedzictwa". Wybrana przez The American Biographical Institute do grona Great Woman of the 21st Century.

Jej książki odnosiły duży sukces wydawniczy. Do najpopularniejszych należą: "Marie jego życia" - biografia Henryka Sienkiewicza zawierająca wiele nowych odkryć o pisarzu oraz "Ciebie jedną kocham" i "Ogród miłości" - opowiadania o życiu Stefana Żeromskiego. 

Uznaniem czytelników cieszyło się też między innymi dzieło "Ty jesteś jak zdrowie" - zbiór reportaży, felietonów i wspomnień powstałych z podróży na Kresy, do miejsc będących kolebką romantyzmu. Barbara Wachowicz była też autorką widowisk poświęconych biografiom wielkich twórców realizowanych dla Teatru Telewizji. Tło do nich nierzadko stanowiły fotografie z albumów, których jest autorką.

Jej spektakl "Wigilie polskie", wystawiony na scenie poznańskiego Teatru Wielkiego, zainaugurował w 1998 roku Rok Mickiewiczowski. 
"Uprawia wspaniałą i unikalną sztukę pisarską, obdarzając współczesną literaturę cyklem znakomitych książek biograficznych" - pisał o Barbarze Wachowicz prof. Lech Ludorowski, jeden z najwybitniejszych znawców twórczości i biografii Henryka Sienkiewicza. 

Barbara Wachowicz urodziła się 18 maja 1937 roku. Ukończyła Wydział Dziennikarski Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Historii i Teorii Filmu w łódzkiej PWST. 

Wielokrotnie była za swoją twórczość nagradzana. Została między innymi uhonorowana nagrodą "Totus" Fundacji Konferencji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" za propagowanie kultury chrześcijańskiej, patriotyzmu i pięknej polszczyzny, postaw honoru i prawości wśród młodego pokolenia Polaków. Otrzymała także Złoty Mikrofon Polskiego Radia. 

Została uhonorowana też między innymi: Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Medalem „Milito Pro Christo” i dyplomem „Benemerenti” oraz wieloma innymi medalami. 

IAR/dad