Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił dwa postępowania dotyczące działki pod dawnym adresem Chmielna 70. Sprawy ze skargi Marzeny K, Janusza P. i Grzegorza M. na decyzję komisji weryfikacyjnej odmawiającą ustanowienia na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego do gruntu powróci na wokandę dopiero po uprawomocnieniu wyroku, który dziś zapadł w innym postępowaniu dotyczącym układu indemnizacyjnego z Danią.

To postępowanie, jak tłumaczył autor wniosku o zawieszenie, mecenas Rafał Sarbiński reprezentujący przed sądem Marzenę K., dotyczy decyzji stanowiącej podstawę uchylenia przez komisję reprywatyzacji Chmielnej 70. - To jest sprawa dotycząca decyzji ministra finansów, który w trybie takiej szczególnej ustawy stwierdza przejście na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości w związku z treścią umów indemnizacyjnych zawieranych przez PRL po wojnie - wyjaśnia adwokat. 

Dziś Wojewódzki Sąd Administracyjny swoim wyrokiem przyznał rację Ministerstwu Finansów, dlatego przedstawiciele beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnej nie wykluczają apelacji. Wnioski o zawieszenie postępowań poparła także komisja weryfikacyjna, którą przed sądem reprezentował dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Kamil Zaradkiewicz. Jego zdaniem dzisiejszy wyrok w sprawie układu indemnizacyjnego z Danią jest korzystny dla Skarbu Państwa oraz interesu publicznego. - Okazuje się, że układ indemnizacyjny przewidywał, iż pan Jan Martin, który rzekomo miał nabyć nieruchomość na Placu Defilad był uprawniony do otrzymania odszkodowania od Danii, co nie było brane pod uwagę przez Ratusz w procesie dzikiej reprywatyzacji - ocenia Kamil Zaradkiewicz.

Reprywatyzację wartej około 160 milionów złotych działki pod dawnym adresem Chmielna 70 komisja weryfikacyjna uchyliła w lipcu ubiegłego roku. 

IAR/dad