Sprawa wygaszenia mandatu prezydentowi Radomia będzie ponownie rozpatrywana. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną wojewody mazowieckiego na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który unieważnił wygaszenie mandatu prezydenta Radomia.

Tym samym NSA uchylił decyzję sądu niższej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu. W czerwcu ubiegłego roku wojewoda Zdzisław Sipiera wydał zarządzenie zastępcze, którym wygasił mandat prezydentowi Radomia, w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów ustawy antykorupcyjnej.

Radosław Witkowski nie przyznał się do winy, dlatego odwołał się od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten przyznał rację Witkowskiemu. Wojewoda złożył skargę kasacyjną, którą NSA uwzględnił. Sędzia Andrzej Wawrzyniak w uzasadnieniu mówił, że "skarga kasacyjna wniesiona w niniejszej sprawie została oparta na usprawiedliwionych podstawach. - Istota rozpatrywanej sprawy sprowadza się do tego, czy w sprawie tej zostały spełnione przesłanki z artykułu 6 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej. Kwestia ta w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie została dostatecznie wyjaśniona przez sąd pierwszej instancji - uzasadniał sędzia Wawrzyniak.

Sędzia Andrzej Wawrzyniak dodał, że "wyrok niższej instancji miał uchybienia proceduralne". - Sąd pierwszej instancji winien był jednoznacznie w sposób niebudzący wątpliwości ustalić, czy podmiot zgłaszający skarżącego w pierwszej instancji do objęcia funkcji w spółce prawa handlowego jest jednym z podmiotów wymienionych w artykule 6 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej. Tymczasem w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny jednoznacznie tego nie zrobił - tłumaczył. 

Ustalenia CBA potwierdziły naruszenie przepisów przez prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego.

IAR/PAP/dad