Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje reprywatyzacyjne stołecznego ratusza. Chodzi o grunty przy ul. Lutosławskiego 9 w Warszawie.

Postanowieniem gremium badającego skutki reprywatyzacji, urząd miasta ma ponownie rozpatrzeć sprawę roszczeń do tej nieruchomości. Ponadto samorząd ma przejąć ją w zarząd do czasu powtórnego rozpoznania sprawy.

Komisja wydała też postanowienie w sprawie Jagiellońskiej 27 - szef KW Patryk Jaki poinformował, iż decyzji nie można uchylić, ponieważ doszło już do nieodwracalnych skutków prawnych. Podkreślono jednak, że w trakcie jej wydania "naruszono literę prawa" a także że decyzja wywołała "skutki sprzeczne z interesem społecznym". 

/IAR/dad