Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji uchyliła zwrot nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 83 i Senatorskiej 7. Odmówiono też ustanowienia użytkowania wieczystego dla nieruchomości.

W ocenie gremium przy wydaniu decyzji reprywatyzacyjnych doszło do naruszenia prawa przez prezydent stolicy między innymi poprzez nie zbadanie przesłanki posiadania.

Budynki przy Krakowskim Przedmieściu 83 i Senatorskiej 7 zostały w czasie wojny całkowicie wypalone. Ich pozostałości rozebrano, a w 1949 roku za środki publiczne wybudowano na gruncie nową kamienicę. 

O nieruchomość w 1947 roku upomniał się pełnomocnik jednego z dawnych właścicieli. Trzy lata później zapadła decyzja odmowna, bo wniosek dekretowy złożono bez opłaty manipulacyjnej a teren, według planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczono pod budownictwo biurowe. 

W 2003 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie stwierdziło nieważność tej decyzji. Siedem lat temu władze Warszawy zreprywatyzowały obydwie nieruchomości.

Właścicieli roszczeń reprezentował adwokat Jan Stachura. 

IAR/dad