Rozpoczął się ostatni etap odkrywania tajemnic zamków w Sierpcu. Archeolodzy od kilku lat przeczesują tereny położone nad rzeka Sierpienicą. Ich odkrycia to jedna z największych niespodzianek mazowieckiej archeologii ostatnich lat, która rzuca nowe światło na średniowieczną historię regionu. Władze Sierpca już zastanawiają się, jak wykorzystać niezwykłe znaleziska.


Nad Sierpienicą pracuje kilkudziesięciu naukowców i studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Starają się odkryć ostatnie tajemnice sierpeckiego zamku. Dotychczasowe badania pozwoliły ustalić, że w Sierpcu w czasach średniowiecza istniały dwa zamki, a to dowód na duże znaczenie miasta na Mazowszu w przeszłości. Badacze skupili się na większym z nich, nad brzegiem rzeki przepływającej przez miasto. Udało się odkryć mury i zabudowę z czasów drugiej połowy XIV wieku. - To, co udało się do tej pory ustalić, to poszczególne etapy zabudowy i funkcjonowania tego obiektu. Myślę, że niesłychanie ciekawą rzeczą jest odkrycie wieży Jaśka Pilika, pierwszego prywatnego właściciela Sierpca – tłumaczy dr Artur Różański z Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Najnowsze ustalenia

Przed archeologami ostatni etap poszukiwań, który ostatecznie ma określić wielkość zabudowy zamkowej w Sierpcu oraz odkryć dalsze zespołu zamkowego w tym miejscu. - Wykopy, które mamy pozakładane, mają na celu jeszcze uzupełnienie naszych danych o tym obiekcie, rozwikłanie niejasności i zrobienie pełnej dokumentacji tego obiektu - tak, żebyśmy znali lokalizację budynków – podkreśla Adam Górecki, archeolog. Odkrycia w Sierpcu rzucają nowe światło na historię samego miasta, ale również regionu. Od wielu lat zamki sierpeckie i zabudowa tej części miasta funkcjonowały jedynie w miejskich legendach. Teraz pojawiły się w końcu konkrety. Murowane konstrukcje funkcjonowały około 150 lat.

Co stanie się po zakończeniu badań?

Władze miasta zastanawiają się, jak wykorzystać wykopaliska i zachowane ruiny budowli. - Wpiszemy obiekt do naszej strategii rewitalizacyjnej, która - mam nadzieję - pozwoli w przyszłości uwidocznić zarysy murów dla osób zwiedzających i połączyć to z rewitalizacją doliny rzeki Sierpienicy. –  zdradza plany ratusza Jarosław Perzyński, burmistrz Sierpca.

Historia miasta sięga początków XI wieku. Rozkwit Sierpca nastąpił właśnie w XIV i XV wieku. Po trzech wielkich pożarach i potopie szwedzkim rola miasta na Mazowszu stopniowo jednak malała. Zamki należące kiedyś do właścicieli grodu, rodu Sierpskich, stały w mieście od XIV do co najmniej XVII wieku.

ssmi/red.