Wielkanocna podróż w przeszłość na czarnobiałych i kolorowych fotografiach zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.