Rozpoczęły się tegoroczne obchody 41. rocznicy protestu robotniczego w Radomiu. Dzisiaj Radomskiemu Centrum Onkologii nadano imię Bohaterów Czerwca 1976 roku. W ten sposób placówka uczciła bohaterów tamtych wydarzeń. Patronat nad uroczystościami objęła premier Beata Szydło.