Smutna historia 79-letniego lokatora z kamienicy przy ul. Świętej Barbary w Śródmieściu. Firma Orange, która jest właścicielem budynku wymówiła mu umowę z powodu zaległości w płaceniu czynszu i wszczęła postępowanie o eksmisję. Lokator boi się, że trafi na bruk.