Radomscy więźniowie uczą się profesjonalnej opieki nad starszymi osobami. Mimo izolacji, zdobywają wykształcenie i zawód.

Kurs składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Skazani poznali zasady higieny i żywienia starszych osób, a także uczyli się m.in. - bezpiecznego dla podopiecznych - przenoszenia z łóżka na wózek inwalidzki. Wszystko to po to, by - jak tłumaczy młodszy chorąży Aneta Baran z radomskiego Aresztu Śledczego - łatwiej im było, po opuszczeniu więzienia, rozpocząć normalne życie.

Obok pracy czy umacniania nawyku pracy, ważnym elementem resocjalizacji jest edukacja. Właśnie dlatego organizowane są kursy, które umożliwiają osadzonym zdobycie wykształcenie, zawodu albo podniesienie kwalifikacji. W kursie może wziąć udział osoba, która wyrazi taką gotowość, ale też - według wychowawcy - wymaga tego jej sytuacja rodzinna i zawodowa. Skazani przechodzą także kurs udzielania pierwszej pomocy. 

IAR/dad